Group leader

Prof. Dr. Xiaoyan Song Curriculum Vitae

E-mail: xysong@bjut.edu.cn

Tel.(Fax): +86-10-67392311

 
Staff

Dr. Xuemei Liu, Associate professor

E-mail: liuxuemei@bjut.edu.cn

Tel: +86-10-67392829

Dr. Haibin Wang, Associate professor

E-mail: whb@bjut.edu.cn

Tel: +86-10-67392829

Dr. Chao Hou

E-mail: houchao@bjut.edu.cn

Tel: +86-10-67392829

Postgraduates

Wenbin Liu

PhD, 2009

 

Shixian Zhao

PhD, 2010

Nianduan Lu

PhD, 2010

Zhonghua Sun

PhD, 2011

Wenwu Xu

PhD, 2011

Zhexu Zhang

PhD, 2012

00

Chongbin Wei

PhD, 2013

Yang Gao

PhD, 2014

00

Xilong Wang

PhD, 2016

Xuezheng Wang

PhD, 2017

Chuan Huang

Master, 2010

 

Haining Liang

Master, 2010

Yang Zhang

Master, 2011

Lingling Xu

Master, 2011

Dingpeng Li

Master, 2012

Jun Fu

Master, 2013

00

Jiangtao He

Master, 2013

Yao Wang

Master, 2014

00

Yuanyuan Zhou

Master, 2014

Yinkai Qiao

Master, 2014

Deqiang You

Master, 2015

Guglielmo Pagliccia

Diplom student (2012)

Yunwen Deng

Master, 2015

Gang Hua

Master, 2016

Qiwen Zhang

Master, 2016

Jinlian Fan

Master, 2016

Tao Yang

Master, 2017

Qing Feng

Master, 2017

Lijie Xie

Master, 2017

Dongxin Wang

Master, 2017

 

Xingwei Liu

PhD student

 

Fawei Tang

PhD studen

Yajuan Zhang

PhD student

Dong Liu

PhD student

Riccardo Moscatelli

PhD student
(2014-2015)

Fei Mao

PhD student

Lijun Cao

PhD student

Yurong Li

PhD student

Chong Zhao

PhD student

Kai Guo

PhD student

Ke Yang

Master student

 

Sheng Zhang

Master student

Jianlong Zhang

Master student

Wangbin Zhan

Master student

Huaxin Hu

Master student

Xifeng Yan

Master student

Jing Fang

Master student

Jie Wang

Master student

Qi Wang

Master student

Xuedong Bi

Master student

Qinfan Qiu

Master student

Yibin Gai

Master student

Xinru Ge

Master student

Hao Feng

Master student

Yong Peng

Master student